Accessibility Tools

Skip to main content


X post

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Στη σφαίρα των στενών σχέσεων, η ύπουλη παρουσία ενδοοικογενειακής και οικογενειακής βίας εκδηλώνεται ως ανησυχητικό μοτίβο καταχρηστικής συμπεριφοράς. Αυτή η τρομακτική δυναμική, όπου ένα άτομο επιδιώκει να διεκδικήσει την κυριαρχία ενός άλλου, ενσταλάζει βαθιά ριζωμένο φόβο και αναφέρεται συνήθως ως ενδοοικογενειακή βία ή βία στενού συντρόφου.

Αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση επιθετικότητας μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορους τύπους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συζυγικών ή ρομαντικών σχέσεων, σχέσεων γονέα-παιδιού ή φροντιστή-ηλικιωμένων, ακόμη και μεταξύ ατόμων που μένουν μαζί έξω από ένα ρομαντικό πλαίσιο. Συχνά, αυτό το σενάριο αναφέρεται ως ένας κύκλος χειραγώγησης και κυριαρχίας. Όσοι εκδηλώνουν καταχρηστικές τάσεις χαρακτηρίζονται συνήθως ως «δράστες». Ακόμη και μετά το τέλος μιας σχέσης, η ατυχής πραγματικότητα είναι ότι η ενδοοικογενειακή και οικογενειακή βία μπορεί να συνεχιστεί μεταξύ πρώην συντρόφων. Τα άτομα που επιδίδονται σε καταχρηστική συμπεριφορά χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές για να διεκδικήσουν την κυριαρχία και να χειραγωγήσουν τους άλλους, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση ισχύος τους. Οι δράστες υποβάλλουν το θύμα σε συναισθηματικό μαρτύριο, εκτοξεύοντας προσβλητικά λόγια, προκαλώντας ταπείνωση και δείχνοντας παντελή έλλειψη σεβασμού για την ευημερία του. Ο δράστης αποκόπτει διακριτικά το θύμα από το σύστημα υποστήριξής του, είτε πρόκειται για φίλους, οικογένεια ή κοινότητα, και χρησιμοποιεί αυτές ακριβώς τις συνδέσεις για να ενσταλάξει φόβο και εκφοβισμό.

Αυτή η χειραγώγηση μπορεί να εκδηλωθεί μέσω της διάδοσης υποτιμητικών μηνυμάτων μέσω κειμένου ή πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον ύπουλο ιστό της ψυχολογικής χειραγώγησης, ο θύτης εκτρέπει την ευθύνη στο θύμα, εκτοξεύοντάς το με ψευδείς κατηγορίες για ψυχική ασθένεια ή αστάθεια. Διαστρεβλώνουν με πανουργία την πραγματικότητα, εκτοξεύοντας το θύμα τους με αρνήσεις για τις δικές τους καταχρηστικές ενέργειες, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να αναδιατάσσουν σωματικά τα υπάρχοντά τους και στη συνέχεια να αποκηρύττουν οποιαδήποτε ανάμειξη στον δόλο.

Η απερίφραστη καταδίκη κάθε μορφής βίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής αρμονίας. Ενώ η ενδοοικογενειακή και η ενδοοικογενειακή βία είναι γνωστές εκδηλώσεις, άλλες μορφές βίας μέσα στην οικογενειακή και δυναμική των σχέσεων αποτελούν επίσης απειλή για την ατομική ευημερία και την κοινοτική ηρεμία. Αυτές οι καταστροφικές συμπεριφορές, αν και δεν έχουν πάντα τις ρίζες τους σε πρότυπα κυριαρχίας, έχουν εκτεταμένες συνέπειες που εκτείνονται πέρα ​​από τα όρια της οικογενειακής μονάδας και επηρεάζουν την ευρύτερη κοινότητα.

Leave a Reply

Is this true or fake?

Truth-Track score: 0


Do you want to say something?

You do not have permissions to edit 🙁

Login to vote or comment


Find out more about the usage of the TRUTH-TRACK environment, by visiting the extended User Guide page below:


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy