Accessibility Tools

Skip to main content


Newspaper article

Λάθος βρέθηκε στις ερωτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας – Χαρά σε χιλιάδες υποψηφίους!ο

Λάθος βρέθηκε στις ερωτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας – Χαρά σε χιλιάδες υποψηφίους!ο

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας εξετάστηκαν χιλιάδες μαθητές την προηγούμενη Παρασκευή στις 31/05/2024. Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος ήταν “Η αξία του ταξιδεύειν” κι ενώ οι περισσότεροι φιλόλογοι και όμιλοι φροντιστηρίων περίμεναν κάτι σχετικό με τον πόλεμο, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ένα μη αναμενόμενο θέμα, εκπλήττοντας τους περισσότερους.

Οι μαθητές, λοιπόν, πέρα από την έκπληξή τους για τη θεματική που επελέγη, ήρθαν αντιμέτωποι και με ένα ένα άλλο πρόβλημα. Στον θέμα Β1 που αποτελούσε αντιστοίχιση με στοιχεία μέσα από το κείμενο, η 4 ερώτηση είχε σαν επιλογή την “άμβλυνση” των πνευματικών οριζόντων (επιλογή γ), η οποία ήταν λάθος. Εκεί, πολλοί υποψήφιοι μπερδεύτηκαν και θεωρήσαν ότι το ρήμα “αμβλύνω” σημαίνει διευρύνω, ενώ σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή περιορίζω. Η σύγχυση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη, όπως και η απογοήτευση των μαθητών.

Μετά από αυτή την κατάσταση, η Ελληνική Εταιρεία Φιλολόγων προέβαλε ένσταση για την συγκεκριμένη φράση “τα ταξίδια αμβλύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες”, καθώς είναι λανθασμένη γλωσσικά η χρήση του συγκεκριμένου ρήματος. Αυτό παραπλανεί τους μαθητές και για αυτόν τον λόγο οι φιλόλογοι ζήτησαν να μην ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις των μαθητών στη διάρκεια της βαθμολογίας. Η είδηση αυτή, όπως είναι φυσικό, έφερε μεγάλη χαρά σε χιλιάδες υποψηφίους, που είχαν απαντήσει λανθασμένα στο ερώτημα.

Αναμένεται τώρα να δούμε την απάντηση του Υπουργείου και την εξέλιξη της κατάστασης.

Leave a Reply

Is this true or fake?

Truth-Track score: 0


Do you want to say something?

You do not have permissions to edit 🙁

Login to vote or comment


Find out more about the usage of the TRUTH-TRACK environment, by visiting the extended User Guide page below:


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy