Accessibility Tools

Skip to main content


UAM

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Το Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ιδρύθηκε το 1968, είναι ένα δημόσιο ίδρυμα διεθνώς γνωστό για την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνάς του. Το UAM αποτελεί ένα εξαιρετικό δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με 63 τμήματα και οκτώ ερευνητικά ινστιτούτα. Το UAM βραβεύτηκε ως το πρώτο ισπανικό ίδρυμα και το τρίτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο σύμφωνα με την κατάταξη QS Ranking of the World’s Top 50 Universities under 50 years old. Το UAM διατηρεί και γραφείο στις Βρυξέλλες με στόχο την αύξηση των δραστηριοτήτων διεθνοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος αριθμεί περίπου 30.000 φοιτητές. Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της έρευνας υψηλής ποιότητας είναι μεταξύ των στόχων του και έχει ανταμειφθεί με διεθνή αναγνώριση.

CARDET

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στη σχολική εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες, τον αλφαβητισμό και την εκμάθηση γλωσσών, την ένταξη των μεταναστών και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την EAEA, ανέπτυξε πρόσφατα τη στρατηγική δια βίου μάθησης 2021-2027 για την Κύπρο, εμπλέκοντας διάφορα υπουργεία, κυβερνητικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

https://www.aegean.gr/

PANEPISTIMIO AIGAIOU – Uagean

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (UAegean) ιδρύθηκε το 1984 με στόχο να εισαγάγει νέες προσεγγίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και παγκοσμίως και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Τοποθετημένο σε 6 γραφικά νησιά του Αρχιπελάγους του Αιγαίου,το UAegean προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον για σύγχρονες σπουδές στο αρχαίο λίκνο της γνώσης. Αριθμεί 16.000+ προπτυχιακούς φοιτητές, 2.100+ μεταπτυχιακούς φοιτητές, 350+ διδάσκοντες και 250+ διοικητικό προσωπικό. Σε λιγότερο από τριάντα χρόνια, το UAegean έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές Πανεπιστήμιο με ερευνητικό προσανατολισμό, το οποίο προσφέρει 18 προπτυχιακά (BA ή BSc) και 40 μεταπτυχιακά (MA ή MSc) προγράμματα σε σύγχρονες διεπιστημονικές θεματικές περιοχές.
Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Το Ιδρυματικό Κέντρο Γνώσης PRO WORK ιδρύθηκε στις Κάτω Χώρες ως Κέντρο Αριστείας ως άμεσο αποτέλεσμα της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Το PRO WORK προωθεί την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας όσων χρειάζονται καθοδήγηση, κατάρτιση και συμβουλευτική σε μια ευρεία ποικιλία τομέων και θεμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η PRO WORK δραστηριοποιείται σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η οικονομία, η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη ταλέντων των νέων, η ανεργία και το χάσμα γενεών. Η εμπειρία επέτρεψε την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος μεθόδων, μέσων και τεχνικών, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Latvijas Universitâtes

LATVIJAS UNIVERSITATE

Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας (LU) με 13.000 φοιτητές, 13 σχολές και περισσότερα από 20 ερευνητικά ινστιτούτα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα ερευνητικά πανεπιστήμια στις χώρες της Βαλτικής με εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λετονία που κατατάσσεται στην κατάταξη QS Top Universities. Το UL είναι ιδιαίτερα υπερήφανο που ο βαθμός διεθνοποίησής του έχει αναγνωριστεί ως υψηλός σε διάφορες κατατάξεις, όπως QS Top Universities, Multirank, Interfax ranking.


Siglo22

Fundación Siglo22

Το Fundación Siglo22 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί σε όλη την Ισπανία υπό το Προτεκτοράτο Ιδρυμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Οι στόχοι που καθορίζουν το έργο του Ιδρύματός μας είναι οι εξής: Η ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η βελτίωση της ισότητας των φύλων και η δημιουργία προγραμμάτων για τη βελτίωση των ίσων ευκαιριών μέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων που σχετίζονται με τη μάθηση και τη δημιουργία κοινών δικτύων γνώσης.


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy