Toegankelijkheidsinstrumenten

Skip to main content


UAM

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) werd opgericht in 1968 en is een openbare instelling die internationaal bekend staat om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek. De UAM vormt een uitstekende openbare instelling voor hoger onderwijs met 63 afdelingen en acht onderzoeksinstituten. UAM werd bekroond als de eerste Spaanse instelling en de derde Europese universiteit volgens de QS Ranking of the World’s Top 50 Universities under 50 years old. De UAM heeft een kantoor in Brussel gericht op het vergroten van de internationaliseringsactiviteiten op Europees niveau. Momenteel telt het ongeveer 30.000 studenten. De ondersteuning en ontwikkeling van onderzoek van hoge kwaliteit behoorden tot de doelstellingen ervan, en werd beloond met internationale erkenning.

CARDET

CARDET is het toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Middellandse Zeegebied met mondiale expertise op het gebied van schoolonderwijs, digitale vaardigheden, alfabetisering en taalonderwijs, integratie van migranten en capaciteitsopbouw. Als het grootste onafhankelijke non-profit centrum op Cyprus is CARDET onafhankelijk verbonden met universiteiten en instellingen van over de hele wereld, zoals de Yale University, de Universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media. Ons team heeft onlangs, in samenwerking met EAEA, de strategie voor levenslang leren 2021-2027 voor Cyprus ontwikkeld, waarbij verschillende ministeries, overheidsinstanties, sociale partners en publieke en private belanghebbenden betrokken zijn. CARDET heeft meer dan 500 initiatieven en projecten voltooid met betrekking tot onderwijs, alfabetisering, taal, inclusie, digitale transformatie en digitale vaardigheden.

https://www.aegean.gr/

PANEPISTIMIO AIGAIOU – Uagean

De Universiteit van de Egeïsche Zee (UAegean) werd in 1984 opgericht met als doel nieuwe benaderingen te introduceren in het hoger onderwijs in Griekenland en wereldwijd en om de regionale ontwikkeling te bevorderen. Gelegen op 6 pittoreske eilanden in de Egeïsche Archipel, biedt de VAE een unieke natuurlijke, culturele en menselijke omgeving voor moderne studies in de oude bakermat van kennis. Het heeft een bevolking van 16.000+ studenten, 2.100+ postdoctorale studenten, 350+ docenten en 250+ administratief personeel. In minder dan dertig jaar is de UAegean uitgegroeid tot een internationale onderzoeksgerichte universiteit die 18 bachelor- (BA of BSc) en 40 postdoctorale (MA of MSc) programma’s aanbiedt op moderne interdisciplinaire thematische gebieden.
Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Stichting Kenniscentrum PRO WORK is in Nederland opgericht als Centre of Excellence als direct resultaat van de ervaring en activiteiten in verschillende nationale en EU-projecten. PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling die coaching, training en advies nodig heeft in een grote verscheidenheid aan sectoren en onderwerpen, nationaal en internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, duurzaamheid, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie, werkgelegenheid, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloven. De ervaring heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als op politiek niveau.

Latvijas Universitâtes

LATVIJAS UNIVERSITATE

Universiteit van Letland (LU) is met 13.000 studenten, 13 faculteiten en meer dan 20 onderzoeksinstituten een van de grootste uitgebreide onderzoeksuniversiteiten in de Baltische staten met onderwijs- en onderzoekspotentieel in de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen. Het is de enige instelling voor hoger onderwijs uit Letland die op de ranglijst van QS Top Universities staat. UL is er bijzonder trots op dat haar mate van internationalisering als hoog wordt erkend in verschillende ranglijsten, zoals QS Top Universities, Multirank en Interfax ranking.


Siglo22

Fundación Siglo22

Fundación Siglo22 is een non-profitorganisatie die in heel Spanje actief is onder het Protectoraat van Stichtingen van het Ministerie van Onderwijs. De doelstellingen die het werk van onze Stichting definiëren zijn de volgende: Het ontwikkelen van programma’s en projecten die de integratie van informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijssysteem vergemakkelijken. Het verbeteren van de gendergelijkheid en het opzetten van programma’s voor de verbetering van gelijke kansen door middel van informatie- en communicatietechnologieën. Het ontwikkelen van programma’s en projecten gerelateerd aan leren en het creëren van gedeelde kennisnetwerken.


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy