Toegankelijkheidsinstrumenten

Skip to main content


PROJECTOVERZICHT

In de 21e eeuw zijn er, met de technologische evolutie en de komst van sociale media, nieuwe digitale media ontstaan, waardoor een situatie van informatie-overload is ontstaan. Dit scenario maakt het moeilijk om alle informatie die op internet beschikbaar is te verwerken, wat ertoe heeft geleid dat lezers nieuws moeten selecteren. Deze selectie wordt gemaakt op basis van de voorkeuren van de lezers en om hun eigen overtuigingen te bevestigen. Binnen deze realiteit, waarin gebruikers hun nieuws kiezen, heeft nepnieuws een belangrijke rol gekregen. Aangezien lezers zich vooral op de boodschap concentreren en geen aandacht besteden aan de waarheidsgetrouwheid van de inhoud, hoeven de makers van nepnieuws eenvoudigweg een onderwerp te kiezen om over te schrijven en zich er voor of tegen te positioneren, om zich op een specifieke sector te richten. van de populatie. Het doel van het project is om het publiek bewust te maken van het bestaan van nepnieuws en hun invloed, door te leren over hun mechanismen en hun creatieproces, om zo in staat te zijn om nepnieuws op te sporen en het diepgaander te analyseren. Daarnaast behandelt het project onderwerpen over goed gebruik van de media, soorten nepnieuws en mogelijke manieren om een einde te maken aan dit fenomeen, met speciale nadruk op de ontwikkeling van kritisch denken als de belangrijkste promotor van verandering.

aim

DOEL

NEWSPIRACY heeft tot doel kritische denkvaardigheden te ontwikkelen onder universitaire docenten en studenten van verschillende opleidingsniveaus, waarbij wordt benadrukt dat zij kritisch moeten zijn met de informatie die zij ontvangen, aangezien zij de belangrijkste vormgevers zijn van de samenleving van de toekomst. Om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen, stelt het project voor om te werken aan het onderwerp nepnieuws. Daartoe ontwikkelt het project een online training en een interactieve omgeving die deze kwesties aanpakken.

methodology

Methodologie

NEWSPIRACY hanteert een gegamificeerde en praktische leermethodologie die een vleugje innovatie en interactiviteit zal bieden Deze methodologie heeft tot doel de onderwijspraktijk te verbeteren en deze innovatiever en creatiever te maken in instellingen voor hoger onderwijs.De SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN van het project zijn:

  1. Ontwikkelen van kritische denkvaardigheden onder universiteitsstudenten op het gebied van nepnieuws
  2. Bewustwording vergroten van de realiteit van de meest gevoelige sectoren van de samenleving en de negatieve impact die nepnieuws daarop heeft
  3. Detecteren en analyseren van nepnieuws
  4. Bespreken van mogelijke manieren om het fenomeen nepnieuws te beëindigenOUTPUTS

In-Service Training
Een In-Service Training op een LMS-platform met interactieve en gamified content om studenten van verschillende opleidingsniveaus te trainen in nepnieuws.


TRUTH-TRACK (Fake News Detector & interactieve omgeving)
Een interactieve omgeving voor het schrijven en becommentariëren van nieuws.

The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy